หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ้างอิงใช้ผลิตภัณฑ์ KY

1.การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

4.การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 จังหวัดชลบุรี