ติดต่อเรา

 

 

บริษัท เค.วาย. กรุ๊ป อิเล็คทริคส์ จำกัด

 120/21 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 21/2 ตำบลราชาเทวะ                                           

 อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ10540                                                               

 โทร. 02-312-4484, 086-307-5586           

             02-312-4573-4,02-3124489                             

E-Mail:      kyelectrics@gmail.com

Line: kygroup

K.Y.GROUP ELECTRICS CO., LTD.

120/21 Moo 12 Kingkaew Road, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn 10540

Soi Kingkaew 21/2

มีขายในเว็บ shopee

มีขายในเว็บ Lazada

Related Images: